11/08/2022 10:33 CH
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội XI đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Thông báo

Quyết định thành lập Ban tổ chức "Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng". In trang
19/04/2021 09:40 SA

Quyết định thành lập Ban tổ chức

 
Lượt xem: 5.819