11/08/2022 08:59 CH
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội XI đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Chưa có đợt thi
: : :
ngày giờ phút giây
Thống kê
Đợt thi Tuần 13 (26/07/2021 - 02/08/2021)
STT Địa phương Lượt tham gia Đảng bộ Lượt tham gia
1 Tp. Đà Lạt 4.161 Đảng bộ thành phố Đà Lạt 538
2 Tp. Bảo Lộc 2.097 Đảng bộ thành phố Bảo Lộc 1.710
3 Huyện Lạc Dương 802 Đảng bộ huyện Lạc Dương 708
4 Huyện Đức Trọng 772 Đảng bộ huyện Đức Trọng 479
5 Huyện Đơn Dương 1.108 Đảng bộ huyện Đơn Dương 742
6 Huyện Lâm Hà 977 Đảng bộ huyện Lâm Hà 798
7 Huyện Đam Rông 88 Đảng bộ huyện Đam Rông 63
8 Huyện Di Linh 1.100 Đảng bộ huyện Di Linh 773
9 Huyện Bảo Lâm 100 Đảng bộ huyện Bảo Lâm 50
10 Huyện Đạ Huoai 4.221 Đảng bộ huyện Đạ Huoai 4.063
11 Huyện Đạ Tẻh 9.139 Đảng bộ huyện Đạ Tẻh 7.579
12 Huyện Cát Tiên 8.915 Đảng bộ huyện Cát Tiên 8.821
13 Địa phương khác 625 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 2.493
14 0 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 1.188
15 0 Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 308
16 0 Đảng bộ Công an tỉnh 95
17 0 Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt 150
18 0 Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt 50
Tổng cộng 34.105 Tổng bài thi các đảng bộ 30.608