24/06/2024 11:39 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"

Thống kê
Đợt thi Tuần 01 (17/06/2024 - 24/06/2024)
STT Địa phương Lượt tham gia
1 Đảng bộ thành phố Đà Lạt 946
2 Đảng bộ thành phố Bảo Lộc 2.965
3 Đảng bộ huyện Lạc Dương 648
4 Đảng bộ huyện Đức Trọng 2.205
5 Đảng bộ huyện Đơn Dương 1.438
6 Đảng bộ huyện Lâm Hà 1.313
7 Đảng bộ huyện Đam Rông 121
8 Đảng bộ huyện Di Linh 384
9 Đảng bộ huyện Bảo Lâm 3.655
10 Đảng bộ huyện Đạ Huoai 763
11 Đảng bộ huyện Đạ Tẻh 4.015
12 Đảng bộ huyện Cát Tiên 3.007
13 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 874
14 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 229
15 Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 18
16 Đảng bộ Công an tỉnh 66
17 Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt 127
18 Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt 85
19 Cơ quan, đơn vị, địa phương Khác 846
Tổng cộng 23.705
Thời gian còn lại của cuộc thi Tuần 02
: : :
ngày giờ phút giây