14/06/2021 01:14 SA
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội XI đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Thời gian còn lại của cuộc thi Tuần 06
: : :
ngày giờ phút giây
Thống kê
Đợt thi Tuần 05 (31/05/2021 - 07/06/2021)
STT Địa phương Lượt tham gia Đảng bộ Lượt tham gia
1 Tp. Đà Lạt 6.488 Đảng bộ thành phố Đà Lạt 2.017
2 Tp. Bảo Lộc 753 Đảng bộ thành phố Bảo Lộc 482
3 Huyện Lạc Dương 361 Đảng bộ huyện Lạc Dương 1.704
4 Huyện Đức Trọng 715 Đảng bộ huyện Đức Trọng 497
5 Huyện Đơn Dương 1.507 Đảng bộ huyện Đơn Dương 1.128
6 Huyện Lâm Hà 246 Đảng bộ huyện Lâm Hà 163
7 Huyện Đam Rông 322 Đảng bộ huyện Đam Rông 269
8 Huyện Di Linh 329 Đảng bộ huyện Di Linh 244
9 Huyện Bảo Lâm 121 Đảng bộ huyện Bảo Lâm 72
10 Huyện Đạ Huoai 1.138 Đảng bộ huyện Đạ Huoai 976
11 Huyện Đạ Tẻh 4.567 Đảng bộ huyện Đạ Tẻh 1.468
12 Huyện Cát Tiên 10.431 Đảng bộ huyện Cát Tiên 9.881
13 Địa phương khác 477 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 2.317
14 0 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 2.270
15 0 Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 188
16 0 Đảng bộ Công an tỉnh 100
17 0 Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt 261
18 0 Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt 69
Tổng cộng 27.455 Tổng bài thi các đảng bộ 24.106